Okul Yönetim Yazılımı Kullanmak için 10 Neden

Okul yönetim sistemi, bir okulun tüm ihtiyaçlarını en kolay ve hızlı şekilde sağlayan yazılımlardır. Bu yazılımlar, geliştirilmeye açık, okulun ve zamanın ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen sistemlerdir. Okul yönetim sistemi nedir sorusunun cevabı, tüm bunların yanında, okula ne katkı sağladığı ile de doğru orantılıdır.  Peki okul yönetim sistemlerini neden kullanmalıyız, bu sistemleri…

Okul Yönetim Yazılımı Nedir?

Okul Yönetim Sistemi sayesinde, öğrenci takibi, veli bilgilendirme sistemi, yoklama, ders programı oluşturma gibi bir okulda yapılması gereken her şey, tek bir programda buluşur.…

Ders Dağıtım Programı Nedir, Nasıl Olmalı?

Ders dağıtımı, eğitim  - öğretim dönemlerine girmeden önce, okuldaki tüm programları düzenlemek amacıyla idarî kadro tarafından yapılmaktadır. Ders dağıtımları, sene boyunca yapılan programın temelini meydana getirir. Bu nedenle çok önemlidir. Ders dağıtımları, okul ne kadar kapsamlı ise o kadar zordur. Okuldaki derslik sayısı, dolayısıyla öğretmen ve öğrenci sayısı ne kadar…

Çocuğumu Anaokuluna Nasıl Alıştırırım?

Anaokulu, bir çocuğun okula ilk "merhaba"sıdır. Bu bakımdan da hem çocuk hem de ebeveyn için oldukça önemlidir. Bu önemin nedeni, anaokuluna alıştırılan ve anaokuluna severek giden çocukların, okul başarısının gitmeyenlere göre daha yüksek olmasıdır. Çocuğun anaokulunu alışması için hem ebeveyne hem de öğretmene düşen sorumluluklar bulunur. Burada, iOkul gibi…

Anaokulları için Mobil Uygulamaların Önemi

Anaokulları, 5 - 6 yaş arası eğitimin verildiği, çocukları akademik hayata hazırlayan, okula ilk adımın atıldığı eğitim alanlarıdır. Bu süreç hem çocuk hem de ebeveyn açısından zorlayıcı olabilmektedir çünkü çocuğun aileden ve evden uzak kaldığı ilk dönem okul öncesi dönemidir. Ebeveynlerin çocukları ile sürekli iletişim halinde olma istekleri, eğitime engel…

Uzaktan Eğitim Döneminde Kullanılan Eğitim Teknolojileri

Teknolojinin gelişmesi, iletişim çeşitlerinin artması; eğitim araç ve gereçlerini de etkilemiş, değiştirmiş, geliştirmiştir. Uzaktan eğitim de bu değişim ve gelişimin eğitimdeki meyvesidir. Uzaktan eğitim, ülkemizde lisans eğitimi için televizyon ve internet üzerinden gerçekleştirilmekteydi. Son iki yıldır ise uzaktan eğitim, salgın nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bütün düzeylerde yapılmaktadır.…

Uzaktan Eğitim Çözümleri Nelerdir? Uzaktan Eğitimin Avantajları ve Dezavantajaları

Uzaktan eğitim, örgün eğitimin dijital şekilde devam etmesi anlamına gelmektedir. Ülkemizde, açık öğretim adı altında lisans düzeyinde uzun zamandır verilmektedir. 2020 itibariyle salgın nedeniyle tüm dünya ile birlikte ülkemiz de ilkokul, ortaokul, lise ve lisans düzeylerinde uzaktan eğitime geçmiştir. Uzaktan eğitimin kanalları televizyon ve internettir. İnternetin yaygınlaşmadığı 2000 yıllarında uzaktan…

Ders Dağıtımı Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Haftalık ders programı, eğitim - öğretim yılının başında ya da yıl içinde idarî kadro tarafından hazırlanır.  Ders programı oluşturulurken  7.09.2013 tarih ve 28758  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı  Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği esas alınır. Adı geçen yönetmeliğin ikinci bölümü eğitim ve öğretiminin işleyişini kapsar. (Öğretim Programları,…