Anaokulları için Mobil Uygulamaların Önemi

Anaokulları, 5 - 6 yaş arası eğitimin verildiği, çocukları akademik hayata hazırlayan, okula ilk adımın atıldığı eğitim alanlarıdır. Bu süreç hem çocuk hem de ebeveyn açısından zorlayıcı olabilmektedir çünkü çocuğun aileden ve evden uzak kaldığı ilk dönem okul öncesi dönemidir. Ebeveynlerin çocukları ile sürekli iletişim halinde olma istekleri, eğitime engel…

Uzaktan Eğitim Döneminde Kullanılan Eğitim Teknolojileri

Teknolojinin gelişmesi, iletişim çeşitlerinin artması; eğitim araç ve gereçlerini de etkilemiş, değiştirmiş, geliştirmiştir. Uzaktan eğitim de bu değişim ve gelişimin eğitimdeki meyvesidir. Uzaktan eğitim, ülkemizde lisans eğitimi için televizyon ve internet üzerinden gerçekleştirilmekteydi. Son iki yıldır ise uzaktan eğitim, salgın nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bütün düzeylerde yapılmaktadır.…

Uzaktan Eğitim Çözümleri Nelerdir? Uzaktan Eğitimin Avantajları ve Dezavantajaları

Uzaktan eğitim, örgün eğitimin dijital şekilde devam etmesi anlamına gelmektedir. Ülkemizde, açık öğretim adı altında lisans düzeyinde uzun zamandır verilmektedir. 2020 itibariyle salgın nedeniyle tüm dünya ile birlikte ülkemiz de ilkokul, ortaokul, lise ve lisans düzeylerinde uzaktan eğitime geçmiştir. Uzaktan eğitimin kanalları televizyon ve internettir. İnternetin yaygınlaşmadığı 2000 yıllarında uzaktan…

Ders Dağıtımı Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

Haftalık ders programı, eğitim - öğretim yılının başında ya da yıl içinde idarî kadro tarafından hazırlanır.  Ders programı oluşturulurken  7.09.2013 tarih ve 28758  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı  Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği esas alınır. Adı geçen yönetmeliğin ikinci bölümü eğitim ve öğretiminin işleyişini kapsar. (Öğretim Programları,…

Okul içi Mesajlaşma Sisteminin Önemi

Okul içi mesajlaşma sistemi; öğretmen, idare ve öğrenci arasında hızlı, kesintisiz ve kolay bir iletişim sağlamaktadır. Üstelik bu iletişim, ücretsiz olmasıyla da okul bütçesine katkı sağlamaktadır. İletişim bir yerde ne kadar kuvvetli ise sorun çıkması da o kadar zordur. Okul gibi, binlerce kişilik bir yapı ve denetlenmesi gereken pek çok…

Mobil Yoklamanın Önemi

Yoklama, eğitim için olmazsa olmazdır. Kişiye belli bir yaş aralığında kazandırılması elzem olan davranışlar, yoklama gibi bir kontrol mekanizması ile sağlanmaktadır. Pek çok zaman yoklamanın sadece okulla sınırlı olması yetersiz kalmaktadır. Velinin de yoklama disiplinine katılması, öğrencinin eğitim hayatı için pek çok avantajı beraberinde getirmektedir. Ayrıca velinin, öğrencinin devam durumunu…

Teknolojinin Okul Yönetimine ve Eğitim Hayatına Katkıları

Milenyumdan sonra teknoloji, günlük hayatta akla gelen her alanda söz sahibi olmaya başladı. Bu alanlara alışveriş, iletişim ve en önemlisi eğitim dahil oldu. Teknoloji eğitime dahil olduktan sonra "teknolojik okul, eğitim teknolojileri" kavramları da bilim dünyasında yerini aldı. Bilişim ve iletişim yöntemlerinin doğru kullanılıp eğitime katkı sağlaması konusuna hakemli dergilerde…

Veliler için Okul Yönetim Sisteminin Avantajları

Eğitim ve öğretim hayatı  sadece okul içinde devam etmeyen bir süreçtir. Eğitim, yalnızca öğretmen - yönetici - öğrenci üçgeninde yürüyebilen sistemden daha fazlasıdır. Bu nedenle velinin eğitime direkt katılması, öğrenci başarısı açısından önemlidir. Neden Veliler Eğitim Hayatına Doğrudan Etki Edemiyor ?Velilerin öğrencilerin eğitim hayatına olumlu yönde katkı sağlaması için bazı…