Okul içi Mesajlaşma Sisteminin Önemi

Okul içi mesajlaşma sistemi; öğretmen, idare ve öğrenci arasında hızlı, kesintisiz ve kolay bir iletişim sağlamaktadır. Üstelik bu iletişim, ücretsiz olmasıyla da okul bütçesine katkı sağlamaktadır. İletişim bir yerde ne kadar kuvvetli ise sorun çıkması da o kadar zordur. Okul gibi, binlerce kişilik bir yapı ve denetlenmesi gereken pek çok…

Mobil Yoklamanın Önemi

Yoklama, eğitim için olmazsa olmazdır. Kişiye belli bir yaş aralığında kazandırılması elzem olan davranışlar, yoklama gibi bir kontrol mekanizması ile sağlanmaktadır. Pek çok zaman yoklamanın sadece okulla sınırlı olması yetersiz kalmaktadır. Velinin de yoklama disiplinine katılması, öğrencinin eğitim hayatı için pek çok avantajı beraberinde getirmektedir. Ayrıca velinin, öğrencinin devam durumunu…

Teknolojinin Okul Yönetimine ve Eğitim Hayatına Katkıları

Milenyumdan sonra teknoloji, günlük hayatta akla gelen her alanda söz sahibi olmaya başladı. Bu alanlara alışveriş, iletişim ve en önemlisi eğitim dahil oldu. Teknoloji eğitime dahil olduktan sonra "teknolojik okul, eğitim teknolojileri" kavramları da bilim dünyasında yerini aldı. Bilişim ve iletişim yöntemlerinin doğru kullanılıp eğitime katkı sağlaması konusuna hakemli dergilerde…

Veliler için Okul Yönetim Sisteminin Avantajları

Eğitim ve öğretim hayatı  sadece okul içinde devam etmeyen bir süreçtir. Eğitim, yalnızca öğretmen - yönetici - öğrenci üçgeninde yürüyebilen sistemden daha fazlasıdır. Bu nedenle velinin eğitime direkt katılması, öğrenci başarısı açısından önemlidir. Neden Veliler Eğitim Hayatına Doğrudan Etki Edemiyor ?Velilerin öğrencilerin eğitim hayatına olumlu yönde katkı sağlaması için bazı…

Akıllı Tahta Kilit Sistemi Nasıl Kullanılır?

Türkiye'de pek çok okulda bulunan akıllı tahtalar, dersin işleyişine olumlu katkı sağlayan teknolojilerdir ama bozulması durumunda tamirat masrafları fazla olan ürünlerdir. Aslında ekonomik olan bu teknolojiler, mekanik ya da yazılımla ilgili bir sıkıntı yaşadıklarında, okul yönetiminin karşılamakta zorlanacağı tutarlarda faturalara neden olabilir. Akıllı tahta kilit fonksiyonu iOkul yönetim sistemlerinin en…

Okul Yönetim Sisteminde Mobilin Önemi

Okul yönetim sistemleri, okulun ve okul işlerinin daha kolay, hızlı ve az efor ile yönetilmesini amaçlayan yazılımlardır. Genelde masaüstü uygulama olarak çalışan bu sistemler, son zamanlarda masaüstü uygulamalarının zararları fark edilerek mobil ya da web uygulama şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Okul Yönetim Sistemlerinde Veri Güvenliği adlı içerikte anlatıldığı üzere, masaüstü uygulamalar…

Okul Yönetim Sistemleri Hangi Özellikleri Taşımalı?

Okul yönetim sistemleri, okulun planlama, organizasyon ve akışını sağlayan, okul içi ve dışı iletişimi kesintisiz olarak sağlaması beklenen önemli bir araçtır. Bu nedenle iyi bir okul yönetim sistemi belli başlı özellikleri kesinlikle taşımalıdır. Bu özellikler hem okulun işleyişini düzenlemeli hem de idarî kadronun iş yükünü hafifletmelidir. Okul Yönetim Sistemi Nedir?…