Okul Yönetim Sisteminde Mobilin Önemi

Okul yönetim sistemleri, okulun ve okul işlerinin daha kolay, hızlı ve az efor ile yönetilmesini amaçlayan yazılımlardır. Genelde masaüstü uygulama olarak çalışan bu sistemler, son zamanlarda masaüstü uygulamalarının zararları fark edilerek mobil ya da web uygulama şeklinde kullanılmaya başlanmıştır.

Okul Yönetim Sistemlerinde Veri Güvenliği adlı içerikte anlatıldığı üzere, masaüstü uygulamalar güvenlik açısından tehdit oluşturmaktadır. Siber saldırılara açık olan bu uygulamaların yerini masaüstüne göre daha avantajlı olan web ve mobil uygulamalar almaktadır.  Okul yönetim sisteminde mobil uygulama kullanmak, veri güvenliği yanında, kullanıcıya iletişim, çalışma esnekliği gibi pek çok kolaylık  sağlamaktadır.

Okul Yönetim Sistemi Nedir?

Okul yönetim sistemleri, sınav planlama ve organizasyonu yapmak, yoklama kontrolü sağlamak ve ders programı oluşturmak için kullanılan yazılımlardır. Bu sistemleri, okul idaresi tarafından, okul işlerinin daha kolay, hızlı ve hatasız şekilde yürütülmesi için kullanılmaktadır.

Okul yönetim sistemleri, iOkul ile sadece idare çemberinde değerlendirilmeyecek kadar geliştirilmiştir. Web ve mobil uygulamalar ile sunulan iOkul okul yönetim sistemi, öğretmen - öğrenci - veli üçgeninde iletişimi sağlayan, okul içi etkileşimi hızlıca gerçekleştiren tek sistemdir.

Okullarda iletişimin güçlü olması, işlerin yürütülmesi bakımından önemlidir; velinin öğrenci ile ilgili her şeyi anında öğrenebilmesi ve takip edebilmesi de öğrencinin okul hayatındaki başarısını doğrudan etkilemektedir.

Peki iOkul okul yönetim sisteminin, eğitim hayatındaki başka ne gibi avantajları vardır?

iOkul Yönetim Sisteminde Mobili Kullanmanın Beş Önemli Nedeni

Okul yönetimi, kesinlikle çokça enerji ve zaman isteyen hassas bir konudur. Okuldaki herhangi bir aksama ya da düzensizlik, hem öğrenci hem öğretmen açısından bir kaos yaratabilir. Bu kadar efor, zaman ve enerji isteyen bir yönetimin, masaüstü gibi hantal uygulamalar ile kontrolü mümkün değildir.

iOkul mobil ve web uygulamalarının, okul yönetimine katkılarını beş maddede özetlersek:

Okul İçi Mesajlaşma

Okul içi iletişim iOkul yönetim sisteminde hem öğretmen - idare hem de tüm okula duyuru maiyetindedir. iOkul mobil uygulamasında idarî kadro ve öğretmenler, anlık olarak birbiriyle haberleşebilmektedir.

Tüm bunlara ek olarak idare, akıllı tahtalarda tüm okula duyuru yapabilmektedir.

Veli - Öğretmen - Öğrenci ilişkisi

iOkul mobil okul yönetim sisteminin, okul dışı iletişim bölümünü meydana getirir. Burada "Sohbetler" kısmında veli ve öğretmenler ile iletişime geçilebilir.

Oluşturulan gruplardan mesajlaşma mümkündür. İdarî bölüm ile öğretmenler ya da öğretmen ve veli teması, bu özellik sayesinde, hızlı ve kolaydır.

Mobil Yoklama

Okul yönetim sistemlerinin mobil olmasının en önemli avantajı, yoklamanın mobil uygulama üzerinden ders esnasında yapılabilmesi ve öğrencinin gelmediğinden/geç geldiğinden velinin hemen haberdar olmasıdır.

Öğretmen, mobil uygulamadan yoklama alıp kaydeder. Yoklama e-okul ile birlikte çalışmaktadır, kaydedilen yoklama e-okul sistemine de girilir.

Öğrenci - veli kendi hesaplarından devamsızlığın hangi tarihte yapıldığını, toplamda kaç gün olduğu, yarım gün mü tüm gün mü olduğunu görebilir. Bu anlık takip, velinin eğitime etkin katılmasını ve öğrencinin okul hayatının daha verimli olmasını sağlamaktadır.

İdarî kadro, sınıflarda yoklamanın alınıp alınmadığını takip edebilmektedir. Yoklamanın hangi sınıflarda, hangi derslerde alındığı gösterilmektedir. İdare, okul içi mesajlaşma ile öğretmene yoklamayı isteyebilir.

Ödev Kontrolü

Okul yönetim sistemlerinin mobil olması, verilen ödevlerin kontrolünü sağlamaktadır. Öğretmen, ödevleri sınıf sınıf kontrol edebilmektedir.

Ödevlerin hangi tarihte ve saatte teslim edileceğini kendi hesabından tanımlayan öğretmen, ödevleri kontrol edip not verdikten sonra sonuçlarını öğrenciye direkt gönderebilir.

Ders Programı ve Diğer Güncellemeler

Ders programları, idare tarafından oluşturulduktan sonra öğretmen ve öğrencilere verilmektedir. Okul yönetim sisteminin mobil olması, ders programlarının ilgili kişilere ulaştırılmasını kolaylaştırmıştır.

Müdür ya da idarî kadroya açılan panelde, ders programları, öğretmen nöbet programları ve sınıf ders programları bulunmaktadır. İdare, bu programları oluşturduktan sonra tek bir tıkla öğrenci ve öğretmenlere gönderilmektedir.

Programların mobil uygulama ile teslim edilmesi, kağıt ve kartuş tüketiminin de önüne geçmektedir.

Öğretmen panelinde, hem öğretmenin ders programı hem de nöbet listesi bulunmaktadır. Öğretmen, ders programına baktığında eğer nöbeti varsa nöbetin yerini görebilmektedir.

Tüm bu kolaylıklar, okul yönetim sisteminin mobil olmasından kaynaklıdır. iOkul, mobil ve web sayfası ile giriş yapılabilen, güvenli bir sistemdir.

Diba B. Külekci

Diba B. Külekci

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Yedi yıldır editörlük yapmaktayım. Marka yönetimi, organik yükselme alanlarında uzmanlaştım.