Okul içi Mesajlaşma Sisteminin Önemi

Okul içi mesajlaşma sistemi; öğretmen, idare ve öğrenci arasında hızlı, kesintisiz ve kolay bir iletişim sağlamaktadır. Üstelik bu iletişim, ücretsiz olmasıyla da okul bütçesine katkı sağlamaktadır.

İletişim bir yerde ne kadar kuvvetli ise sorun çıkması da o kadar zordur. Okul gibi, binlerce kişilik bir yapı ve denetlenmesi gereken pek çok değişkenin olduğu bir sistem için kesintisiz iletişim, bu bağlamda oldukça önemlidir.

Okullarda İletişim Sağlamanın Zorlukları

Okul, butik, özel, vakıf ya da devlete bağlı olması fark etmeksizin idaresi zor bir kurumdur. Bunun en önemli nedeni fizikî mekanın geniş olmasıdır. Bahçe, katlar ve sınıf arasındaki mesafenin fazla olması, klasik iletişimi neredeyse imkansız hale getirmektedir.

Özel okullar yönetmeliğine göre okulda her birey için en az 2,5 m2 alan olmalıdır. Örneğin 200 öğrencilik butik bir okulun her öğrencisine standarda uygun alan düştüğünde okulun bahçesinin en az  500 m2 olması gerekmektedir. Ayrıca her derslik en az 15 m2 ve tüm okulda en az dört adet derslik bulunmalıdır. Tüm bunlar göz önüne alındığında ortaya oldukça büyük bir yapı ortaya çıkmaktadır. Bu kadar büyük alanların olduğu okullarda teknoloji olmadan iletişim sağlıklı olmayacaktır.

Okulların geniş olması, iletişim ayrı bir sorunken okullarda çok fazla kişinin olması da iletişimin zor olmasının nedenlerindendir. Bir okulda; öğretmen - öğrenci ve idare düşünüldüğünde yüzü aşkın kişi bulunmaktadır. Bazı okullarda sadece öğretmen ve idarî kadro yüz kişi bulmaktadır.

Okullarda Yapılması Gereken Duyurular

Okullar, doğal olarak hareketli yerlerdir. Hem ders programı hem öğrenci kitlesi hem de sınav gibi olması zorunlu olan ölçme - değerlendirmeler bu hareketi sürekli hale getirmektedir. Özellikle toplu sınavların yapıldığı zamanlar, iletişimin sekteye uğraması ya da iyi bir iletişim ağının olmaması istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

Okullarda sık sık duyurular yapılmaktadır. Bu duyurular öğretmenlere, öğrencilere, velilere ya da tüm okula olabilmektedir. Bu durumda, tören zamanının beklemek yeterli olmayabilir. Acil ya da hızlı çözülmesi gereken bir durum için de öğrencilerin toplanmasını sağlamak ciddi bir emek ve zaman kaybıdır.

Okullardaki İletişim Nasıl Sağlanır?

Okulların kalabalık ve geniş olması, iletişimi zorlayan faktörlerin başında gelmektedir. Ayrıca kişisel veriler kapsamında herkes, telefon numarasını paylaşmak istemeyebilir. Bu durumda hızlı, etkili, kişilerin gizlilik sınırlarına saygı duyacak bir uygulama elzemdir.

Tüm sayılanlar göz önüne alındığında, okul içi iletişimin olması şu nedenlerden dolayı gereklidir:

 • Genel duyuruların zahmetsizce yapılması
 • Olağanüstü durumlarda etkili olabilmek
 • Toplu sınav zamanlarda, olası aksi durumlar için haberleşebilmek
 • En az efor ile okul yönetimini sağlamak
 • İş ve zamandan tasarruf etmek
 • Gerektiğinde öğretmenler ve öğrencilere aynı anda ulaşabilmek
 • Okuldaki değişiklikleri ilgili kişilere hemen bildirmek
 • Afet, yangın gibi acil durumlarda hızlı müdahale edebilmek

iOkul web ve telefon uygulaması, okul içi mesajlaşma kapsamında ortaya koyduğu özellikler ile okul içi iletişimi en sağlıklı şekilde oluşturmaktadır. Bunu yaparken de kişilerin telefon numaralarına ihtiyaç duymamaktadır.

iOkul Mesajlaşma Sisteminin Özellikleri

iOkul mesajlaşma sistem, iOkul mobil uygulaması ile birlikte gelmektedir. iOkul, okulda kullanılmaya başlandıktan sonra modülün kullanımı tamamen ücretsizdir.

iOkul okul içi ve dışı iletişimde bazı özelliklere sahiptir:

 • Sınırsız mesaj gönderebilme: iOkul, sınırsız mesaj gönderebilme ve alabilme özelliğine sahiptir. Mesajlaşmada herhangi bir kota bulunmamaktadır.
 • Telefon numarası gösterilmez: Uygulamada ne veli ne öğretmen ne de idarî kadronun telefon numarası muhataba gösterilmez. Sadece uygulama cep telefonuna iner, cep telefonunuza bir kod gelir. Bundan sonra iOkul, telefon numaranızı saklı tutar.
 • Doküman paylaşımı yapabilme: Tüm okul ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen iOkul, mesajlaşma uygulamasında doküman paylaşılmasını sağlamaktadır. Belge, silinmediği taktirde uygulamada kalabilmektedir. Ayrıca gönderici belgeyi indirip kaydedebilir.
 • Resim ve video gönderebilme:  iOkul mesajlaşma uygulamasında doküman gönderimi mümkün olabildiği gibi resim ve video gönderimi de aynı şartlarda mümkündür.
 • Gruplar Arası Sınırsız Mesajlaşma : iOkul, tanımlanmış mesaj gruplarına izin vermektedir. Önceden tanınmış gruplarda anlık mesajlaşma, dosya gönderimi yapılmaktadır.

Diba B. Külekci

Diba B. Külekci

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Yedi yıldır editörlük yapmaktayım. Marka yönetimi, organik yükselme alanlarında uzmanlaştım.