Mobil Yoklamanın Önemi

Yoklama, eğitim için olmazsa olmazdır. Kişiye belli bir yaş aralığında kazandırılması elzem olan davranışlar, yoklama gibi bir kontrol mekanizması ile sağlanmaktadır.

Pek çok zaman yoklamanın sadece okulla sınırlı olması yetersiz kalmaktadır. Velinin de yoklama disiplinine katılması, öğrencinin eğitim hayatı için pek çok avantajı beraberinde getirmektedir. Ayrıca velinin, öğrencinin devam durumunu anlık öğrenmesi, duruma müdahil olmasını kolaylaştırmaktadır.

Eğitimde Yoklama Neden Önemlidir?

Eğitim, okulda başlayıp tüm hayatı etkileyecek bir yolculuktur. Kişi, topluma dair tüm bilgileri eğitim esnasında edinir. Sınıfta, sosyal bir ortamda nasıl davranması gerektiğini, dinlemeyi, fikrini söylemeyi öğrenir. Eğitim, kişinin toplumsal becerilerini kazanmasını sağlar. Bir yere zamanında gitmek, sorumluluk bilinci kazanmak gibi davranışlar ise yoklama denilen sistemle kazandırılır.

Eğitim programlarında bulunan yoklama almak, öğrencinin sınıfta fiziken bulunmasından daha farklı amaçlara da hizmet eder. Öğretmenin her ders başında aynı zamanlarda yoklama alması, öğrenciye iş ve özel hayatında tutunmasını sağlayacak zamanında gelme, iş disiplini gibi özellikler kazandırır.

Yoklama almak ve bunu öğrenci gözünde "önemli" göstermek, yoklamanın tüm gereğini yerine getirmek şu amaçlara hizmet eder:

  • Kişinin geç kalmak gibi istenmeyen bir davranış kazanmasının önüne geçer.
  • Zamanı iyi kullanmayı öğrenir.
  • Nihayetinde sınav gibi bir denetleme mekanizması ile karşılaşacağı için ders - sınav bütünlüğünü idrak eder.
  • Geç kalmanın olumsuz bir davranış olduğunu anlar.
  • Sosyal ortamda geç kalmanın olası kötü sonuçlarını kavrar.
  • Bütünsellik gibi önemli bir kavramı irdeler. Derse gelmediği taktirde başarısız olacağı bilgisi bütünsellik kavramın kafasında şekillendirmesine yardımcı olur.

Velinin Açısından Yoklamanın Önemi

Eğitim hayatı altı yaş itibariyle başlamaktadır.  Bu yaş sonrasında kişilik, erken çocukluk, çocukluk, ergenlik dönemlerini okulda geçirir. Bahsi geçen yaşlar, kişinin yetişkinliğinde sağlıklı, toplumda kabul görmüş bir birey olması için gerekli şeyleri kazandığı yaşlardır.

Verilen görevi eksiksiz yerine getirmek, sosyal bir ortama geç kalmamak ya da katılımı zorunlu olan bir yere katılım sağlamak, yukarıda bahsedilen özelliklerden birkaçıdır. Temelde, eğitimde yoklama, kişiye bu özellikleri kazandırmak içindir. Yalnız, bu işin bir de aile yani veli tarafı vardır.

Veli, okula gönderdiği ya da bıraktığı, en az altı saat orada bulunacağını düşündüğü öğrencinin akıbetinden anbean haberdar olmalıdır. Öğrenci, okula gitmediğinde ya da derse geç kaldığında veliye mutlaka durum bildirilmelidir. Öğrencinin okulda olmadığını bilen veli hem yasal sorumluluklarını hem de ebeveyn olmanın getirdiği ödevleri yerine getirebilir.

iOkul Mobil Yoklama Ne Demek?

iOkul mobil uygulaması üzerinden, öğrencinin okulda olup olmadığını ya da derse geç kalıp kalmadığını gerçek zamanlı olarak bildiren uygulama özelliğine mobil yoklama denir. Mobil yoklama, iOkul okul yönetim ve bilgilendirme sistemindeki en verimli ve en çok beğenilen özelliklerinden birisidir.

iOkul Android ve iPhone uyumlu mobil uygulamaya sahiptir. Ayrıca web sayfası olarak da hizmet vermektedir. Mobil uygulama, bu araçlarla, veli - öğrenci - öğretmen arasında iletişimi kesintisiz bir şekilde sağlamaktadır. Öğretmen, velinin kendisine ya da oluşturduğu bilgilendirme gruplarına mesaj atabilmektedir. Mobil uygulamada ayrıca hızlı gönderimler de mevcuttur. Bunun bir tanesi de yoklamadır.

Öğretmen iOkul'da Yoklama Nasıl Yapar?

Öğretmen, iOkul uygulaması üzerinden yoklamayı çok kısa sürede alabilir. Ayrıca, herhangi bir arama yapmadan gelmeyen öğrenciyi veli ya da idareye mobil uygulama üzerinden  bildirebilir.

Görsel 1: Öğretmenin Yoklama Sayfası

Yukarıdaki görselde de görüldüğü gibi öğretmen, iOkul uygulaması üzerinden yoklamayı kolayca almaktadır. Yoklama kaydedildikten sonra, öğretmen tek bir tıkla yoklamayı e-okula gönderebilmektedir. Ayrıca yoklama sonrasında velilere anında bildirim gitmektedir.  

Veli iOkul Uygulamasında Yoklamayı Nasıl Görür ?

Veli, yoklamayı kendi sayfasında şu şekildedir:

Görsel 2: Velinin Yoklama Sayfası

Veli, kendi sayfasından öğrencinin ne zaman devamsızlık yaptığını görmektedir. Ayrıca yarım gün olan yoklamalar da iOkul mobil uygulamasında tarih olarak görülmektedir.

Öğrencinin okula ya da derse gelmediği zaman öğretmen yoklamayı kaydedip gönderirse veliye bildirim gitmektedir.  Gelen bildirim sayesinde veli, öğrencinin durumunu anlık olarak öğrenebilmektedir.

Sonuç;

iOkul bilgilendirme sistemi velinin endişelerini azaltmak, öğretmenin ve idarenin iş yükünü mümkün olan en aza indirmek üzerine tasarlanmıştır. Ayrıca bu kadar güçlü ve kesintisiz bir ağ da öğrencinin akademik ve sosyal başarısı arttırmaktadır.

Diba B. Külekci

Diba B. Külekci

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Yedi yıldır editörlük yapmaktayım. Marka yönetimi, organik yükselme alanlarında uzmanlaştım.