Teknolojinin Okul Yönetimine ve Eğitim Hayatına Katkıları

Milenyumdan sonra teknoloji, günlük hayatta akla gelen her alanda söz sahibi olmaya başladı. Bu alanlara alışveriş, iletişim ve en önemlisi eğitim dahil oldu.

Teknoloji eğitime dahil olduktan sonra "teknolojik okul, eğitim teknolojileri" kavramları da bilim dünyasında yerini aldı. Bilişim ve iletişim yöntemlerinin doğru kullanılıp eğitime katkı sağlaması konusuna hakemli dergilerde onlarca makale kaleme alındı. Pek çok makalede, hemfikir olunan en önemli konu, teknolojinin eğitime olumlu katkı sağladığı ve gelişime geleneksel yöntemlerden daha açık olduğu fikri oldu.

Eğitim, teknoloji konusunda dönütlerin çok hızlı alındığı bir alan. Bu nedenle iyileştirme hemen yapılıp kalite yükseltilebilmekte. Ayrıca teknoloji, eğitim için şu avantajları sağlamakta:

Öğrenme Sürecinin Hızlanması

Akıllı tahta, iOkul ödev kontrolü gibi eğitim teknolojileri, öğrencinin ders esnasında ve sonrasında öğrenme süreçlerine olumlu katkı sağlamaktadır. Bu olumlu katkıyı, ders saatini etkin kullanma, materyalin görsel ağırlık olması, bilgi kaynaklarına anında erişim şeklinde sağlamaktadır.

iOkul, ödevlendirme sistemi sayesinde ders saatinin verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Ödevlerin mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilmesi, kontrolün okul ya da sınıf gibi bir ortama ihtiyaç duyulmadan yapılması iOkul'un bir diğer özelliğidir. Ödevler, bu şekilde kontrol edildiğinde öğrenci ve öğretmen için öğrenme süreci hızlı ve kesintisiz ilerleyebilmektedir.

Tüm bu olumlu katkıların yanında, ödev kontrolü için şu artılar da göz ardı edilmemelidir:

  • Öğrencinin okula ödev olarak fazladan materyal getirmesini engellemek
  • Ders saatinde ayrıca bir ödev kontrol zamanına olan ihtiyacın azalması
  • Öğretmenin ödevleri daha sağlıklı ve ayrıntılı olarak değerlendirebilmesi
  • Öğrencinin sürekli gözetim altında tutulduğunu fark etmesi

Veli - Okul İş Birliğinin Artması

Teknoloji, iletişimin "anlık" ve gerçek zamanlı olmasına olanak sağlamaktadır. Herhangi bir olay ya da haber, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde ilgili kişilere hemen ulaştırılmaktadır. Eğitim için bu, veli ve öğretmen iş birliğini desteklemektedir.

iOkul, mesajlaşma sistemiyle velinin okuldaki olumlu ya da olumsuz durumundan hemen haberdar olmasını sağlar. Bu sayede veli, öğrenciyi yakından takip eder.

Maliyetlerin Azalması

iOkul mobil okul yönetim sistemleri, her telefona uyumlu bir yazılımdır. Okul idaresi, öğretmenler ve veliler, bu uygulamayı cep telefonlarına indirdiklerinde ders programı dahil tüm güncellemelerden anında haberdar olurlar.

iOkul mobil okul yönetim sistemi sayesinde, her sınav takvimi ve haftalık ders programı değişiminde baskı almak yerine, tek bir tuşla ilgili herkesin haberi olması sağlanır. Bu nedenle okul yönetim sistemlerinin mobil olması, kartuş ve kağıt maliyetlerini ciddi oradan azaltmaktadır.

Öğrencinin Ödev ve Sorumluklarının Farkına Varması

Eğitim teknolojilerinin en önemli faydası, öğrencinin ödev ve sorumluluklarının takibidir. Örneğin, iOkul mobil ve web sayfasında bulunan "Ödev" paneli, öğrencinin ödev takibi içindir. Veli, öğrencinin ödevini yapıp yapmadığını, eksik yapmışsa neden eksik kaldığını ve öğretmenin ödev ile ilgili görüşlerini görebilmektedir.

İdare ve Öğretmenin İş Yükünü Azaltması

İdare ve öğretmen, okul idare ve yönetiminde en önemli unsurlardır. Her iki bölümün, kendi aralarında kurdukları kesintisiz iletişim okul yönetimi açısından oldukça önemlidir.

iOkul okul yönetim panellerinde sınav ve haftalık ders programı oluşturmak, akıllı tahta kontrolü, anında duyuru yapabilmek gibi özellikler bulunur. Bu özellikler, okul yönetimi konusunda idarî kadronun ve öğretmenin iş yükünü azaltmak, yönetimi kolay ve etkili hale getirmek içindir.

Eğitim teknolojileri, güvenli olduğu taktirde eğitimdeki başarıyı ve okul prestijini arttırmaktadır. Eğitim teknolojilerinde güvenliğin önemi için Okul Yönetim Sisteminde Güvenlik adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

Kaynakça

Ümmühan AVCI , Süleyman Sadi SEFEROĞLU. Bilgi Toplumunda Öğretmenin Tükenmişliği: Teknoloji Kullanımı ve Tükenmişliği Önlemeye Yönelik Alınabilecek Önlemler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı 9, Yıl 2011, ss.13‐26 (İnternet Erişimi)

Fuat GÜLLÜPINAR, Abdullah KUZU, Özcan Özgür DURSUN, Adile Aşkım KURT, Mehmet GÜLTEKİN. Milli Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Sonuçları: Velilerin Bakış Açısından Fatih Projesi’nin Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Aralık 2013, Sayı:30, ss..195-216  
(İnternet Erişimi)

Diba B. Külekci

Diba B. Külekci

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Yedi yıldır editörlük yapmaktayım. Marka yönetimi, organik yükselme alanlarında uzmanlaştım.