Veliler için Okul Yönetim Sisteminin Avantajları

Eğitim ve öğretim hayatı  sadece okul içinde devam etmeyen bir süreçtir. Eğitim, yalnızca öğretmen - yönetici - öğrenci üçgeninde yürüyebilen sistemden daha fazlasıdır. Bu nedenle velinin eğitime direkt katılması, öğrenci başarısı açısından önemlidir.

Neden Veliler Eğitim Hayatına Doğrudan Etki Edemiyor ?

Velilerin öğrencilerin eğitim hayatına olumlu yönde katkı sağlaması için bazı şartlar gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi veli, sanki okuldaymış gibi bilgi akışının sağlanmasıdır.

Tüm sorunlar ya da daha iyiye gidilmesi istenen davranışlar, anlık müdahale gerektirir. Örneğin öğrencinin derse girmediği ya da o gün okula gitmediğini e-okuldan o gün değil bir ay sonra öğrenen  veli, duruma müdahil olsa da istenen etkiyi yaratamayabilir. Başka bir örnekle, öğrencinin okuldaki davranışının olumsuz olduğu veli toplantısına öğrenen bir veli, çocuktaki bu davranış bozukluğunu kolayca onaramayabilir.

Veli, okuldan doğrudan bilgi almadıkça, öğrencinin istenmeyen davranışlarını gerçek zamanlı ya da gün sonunda öğrenmedikçe eğitime olumlu değer katması olası değildir. Öğrenci, yaptığı davranışı unuttuktan sonra ona yapılan uyarı ya da cezalandırma, etkisini büyük ölçüde yitirecektir.

iOkul, bu sorunu çözmek amacıyla, velinin öğrenciyi takip edebilmesi ve eğitime doğrudan olumlu yönde katkı sağlaması için bazı özellikleri bünyesinde barındırmaktadır.

Anında Bilgilendirme

Okul yönetim sisteminin mobil olmasının en önemli avantajı budur. Okul içi ve dışı iletişim ağının kuvvetli olduğu iOkul mobil uygulaması, okuldan gelen tüm bildirimleri uyarı olarak telefona göndermektedir.

Görsel 1: Veli Hesabı Giriş Sayfası

Veli hesabının ana sayfası birinci görselde gösterilmektedir. Ödev, davranış puanı, sınav, yoklama ve öğün takibi bu şekilde sağlanmaktadır. Veli, okuldaki herhangi bir durumundan gerçek zamanlı olarak haberdar olabilmektedir

Ödev Kontrolü

Ev ödevi, öğrencinin sorumluluk ve görev bilinci kazanması bakımından önemlidir. Öğrencinin ödevi verildiği gibi eksiksiz yapması, sadece ders başarısını sağlamaz; ayrıca zamanı yönetme becerisi de kazandırır.

iOkul mobil uygulaması, öğrenciye verilen ödevleri velinin görmesini sağlar. Veli, ödevin dersini, konusunu, teslim tarihini ve ödevin yapılıp yapılmadığını görebilir.

Görsel 2 :Veli Ödev Sayfası

Veli, öğretmenin ödevleri kontrol edip etmediğini de aynı bölümden görebilir. Durum kısmından takip edilen bu sistemde öğretmen ödevleri henüz kontrol etmediyse Ödev Kontrolü Yapılması ibaresi bulunur.

Öğün Takibi

Okulların tüm gün olması, yemekhaneyi ya da yemek molasını zorunlu kılan bir unsur oldu. Ana sınıfı ve ana okulunda halihazırda olan beslenme saati, ortaokul ve lise için de konuldu. Durum böyle olunca pek çok devlet ve özel okul öğrencilere yemek servisine başladı.

Görsel 3 : iOkul yemek listesi Bölümü

Okullarda, genelde yemek şirketleri ile anlaşılmakta ve yemek planı aylık olarak yapılmaktadır. iOkul, haftalık olarak yemekhanedeki menüleri velilere duyurmaktadır.

Davranış İzleme

iOkul mobil uygulaması velinin, öğrencinin okuldaki olumlu ya da olumsuz davranışından hemen haberdar olmasını sağlar. Normal şartlarda dönem sonu görülen davranış notları iOkul sayesinde anında veliye duyurulur.

Görsel 4 : Davranış Puanı Bölümü

Davranış puanı, öğretmen tarafından verilmektedir. Öğretmen davranış notlarını girdikten sonra veliye bildirim ulaştırılmaktadır.

Yoklamayı Gerçek Zamanlı Görme

e-Okul uygulamasına yoklamalar haftalık, aylık ya da dönem sonunda görülebilmektedir. Bazı devlet okulları ve özel okullar, öğrenci gelmediği ya da derse girmediği zaman ailesine telefon ederek durumu bildirmektedir. Yalnız, bu yöntem okul idaresi için fazlaca zaman ve efor kaybettiren bir durumdur.

Görsel 5 : Yoklama Bölümü

iOkul mobil uygulama, öğretmenin ders esnasında yoklama almasını sağlar. Öğretmen ders esnasında yoklama alıp yoklamayı kaydeder ve idarî hesaplara bildirim gider. İdare, öğrencinin anlık yoklamasını veliye gönderir. Eğer öğrenci derse gelmemiş, okulda bulunmuyorsa veliye anında bildirim gider.

iOkul, öğrenci başarısının ancak veli - öğretmen - idare iş birliği ile aratacağının bilincinde olarak ARGE çalışmalarına devam etmektedir.

Diba B. Külekci

Diba B. Külekci

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Yedi yıldır editörlük yapmaktayım. Marka yönetimi, organik yükselme alanlarında uzmanlaştım.