Uzaktan Eğitim Döneminde Kullanılan Eğitim Teknolojileri

Teknolojinin gelişmesi, iletişim çeşitlerinin artması; eğitim araç ve gereçlerini de etkilemiş, değiştirmiş, geliştirmiştir. Uzaktan eğitim de bu değişim ve gelişimin eğitimdeki meyvesidir.

Uzaktan eğitim, ülkemizde lisans eğitimi için televizyon ve internet üzerinden gerçekleştirilmekteydi. Son iki yıldır ise uzaktan eğitim, salgın nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bütün düzeylerde yapılmaktadır. Yani ilkokul, ortaokul ve lisans düzeylerinde eğitim uzaktan devam etmektedir.  

Eğitimin hayat boyu devam eden bir yolculuk olduğu düşünüldüğünde ister örgün ister uzaktan olsun eğitim devam etmeli, kesintiye uğramamalıdır. Örgün eğitimdeki kesintiler de uzaktan eğitim ile kapatılmalıdır. Ama uzaktan eğitimin sağlıklı bir şekilde var olması için eğitim teknolojilerine ihtiyaç vardır.

Uzaktan Eğitimde Kullanılan Eğitim Teknolojileri

Teknoloji, hayatımıza yenilik getiren buluşlardır. İnsan gücünden ve zamandan tasarruf ettiren her şey teknoloji ürünüdür. Bu anlamda kalem de kağıt da bilgisayar da eğitim teknolojisi sayılmaktadır. Yalnız uzaktan eğitim için  yeterli olan tek teknoloji bilgisayar, internet ya da tablet değildir. Uzaktan eğitim, sadece bu şekilde düşünüldüğünde verimsiz olmaya mahkumdur.

Örgün eğitim, öğrenci motivasyonu ile bir anlam ifade etmektedir. Uzaktan olan eğitim modelleri, öğrenci motivasyonu sağlamalıdır. Bu da ancak teknolojiyi etkin kullanarak yapılabilir.

Uzaktan Eğitimde Öğrencinin Motive Olması için Neler Yapılabilir?

Okul, eğitim bakımından yüzyıllarda aynı plana bağlı kalmış, kurumsallaşmış bir yapıdır. Kuralları olan, fiziki ve sınırlayıcı bir mekana sahip okullar, öğretmen ve idare yardımıyla bir düzen içindedir. Öğrenci, mekanın da etkisiyle bir disiplin içine girmektedir.

Uzaktan eğitimde ise en büyük sorun, fiziksel mekanın yokluğudur (Daha fazla bilgi için bkz.).  Fiziksel mekan sınırlaması olmayan öğrenciler, derslere katılmak istemeyebilir ya da kendilerini derse veremeyebilir. Ev, çok kolay bir şekilde dikkat dağıtıcı unsurlara sahip olduğu için uzaktan dersler, öğrenci için bir ders olarak görülmeyebilir.

Uzaktan eğitim teknolojileri ile öğrenciyi derse şu adımları gerçekleştirerek adapte edebiliriz:

 • Öğrenci ile öğretmenin görsel bağlantısı sağlanmalı.
 • Ses ve görüntü kalitesi olabilecek en yüksek şekilde ayarlanmalı. Mümkünse her katılımcının ses ve görüntü kalitesinin standart olması sağlanmalı.
 • Uzaktan eğitim ders programı mümkün olduğunca az değişmeli, öğrenci ve öğretmene bu program, dersler başlamadan bir hafta önce mutlaka ulaştırılmalı.
 • Kesintisiz bir iletişim modeli kurulmalı. Bu iletişim modelinde, öğrenci, öğretmen ve idareciler, fahiş fiyatlar ödememeli.
 • Kesintisiz iletişim, herkesin ulaşabileceği bir uygulama üzerinden yapılmalı. Mümkünse, internet kullanımı, pro mod gibi özellikler standart olmalı.
 • Bu mesajlaşma uygulaması, yaygın mesajlaşma uygulamaları içinde olmamalı. Öğrenci, her zaman kullandığı uygulama üzerinden okul ile ilgili haberleri aldığında derslere karşı ilgisini kaybedecektir. Öğrencinin sadece okul ile ilişkili bir mesajlaşma uygulamasına sahip olması, derse olan ilgisini arttıracaktır.
 • Öğretmenlerin sınıf yönetimini birebire uygulayabileceği bir mesajlaşma ve ödevlendirme sistemi bulunmalı.
 • Öğretmenler, zorlanmadan öğrencilerin ödev takibini yapabilmeli.
 • Tıpkı okulda olduğu gibi öğrenci ve öğretmenin iletişim kurabileceği saatler belirlenmeli. İletişim saatleri, öğretmen ve öğrenci iş birliği ile saat aralığı olarak belirlenmeli.

Uzaktan eğitimin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir eğitim teknolojisi, sanıldığı gibi çok pahalı ya da kullanımı karışık yazılımlar değildir. Zaten bir eğitim teknolojisinin kullanımının karmaşık olması amaçlanan bir durum değildir.

iOkul Eğitim Teknolojileri Uzaktan Eğitim Konusunda Neler Yapabilir?

Salgın dönemi herkese gösterdi ki örgün eğitim yarıda kalabilir, bu nedenle de uzaktan eğitime her an hazır olmak gerekir. iOkul, bu hazırlıkları yaparak uzaktan eğitim modülünü hizmete sunmaktadır.

iOkul uzaktan eğitim modülü hem mobil hem de web üzerinden kullanılabilen, özel bir yazılımdır. iOkul okul yönetim sistemi üzerinden sunulmaktadır ama tamamen eğitim amaçlıdır.

iOkul uzaktan eğitim modülü, şu avantajları sunmaktadır:

 • iOkul modülüne, web ve mobil üzerinden bağlanılabilir:  Bu özellik sayesinde elektrik ya da internet kesintileri yaşandığında cihaz değişimi yapılır. Eğitimin kesintisiz yapılması için önemlidir.
 • Özel bir yazılımdır, okul içi kullanıma göre yapılandırılmıştır: iOkul uzaktan eğitim modülü, sadece okul içindir. Bu nedenle karalama defteri gibi özellikler ile donatılmıştır.
 • iOkul uzaktan eğitim modülünde ders içi mesajlaşma bulunur: Okulda kullanılmak üzere hazırlanan uzaktan eğitim modülünde, canlı ders esnasında mesajlaşma imkanı bulunmaktadır.
 • İstatistik Edinme: iOkul uzaktan eğitim sisteminde, öğrencinin derse katılıp katılmadığı günlerin istatistiği çıkarılabilir.
 • Yüksek Güvenilirlik: iOkul uzaktan eğitim modülünde öğrenci ve öğretmenlerin görüntüleri, sesleri ve diğer bilgileri korunmaktadır. Yüksek güvenlikli veri koruma sistemi sayesinde, hiçbir bilgi izinsiz olarak kullanılamamaktadır.

iOkul eğitim teknolojileri sadece uzaktan ders imkanı sağlayan modülle uzaktan eğitime katkı sağlamamaktadır. Okul ve sınıf yönetimine dair pek çok yardımcı uygulama şu şekildedir:

 • Okul içi ve dışı mesajlaşma : iOkul sayesinde okul bünyesinde bulunan tüm kayıtlı kullanıcılar iletişim halinde olabilir. Mesajlaşma sistemi ayrıca grup oluşturma, dosya gönderme işlevlerine de sahiptir.
 • Ödevlendirme ve ödev kontrol sistemi: iOkul yönetim ve bilgi sistemi ile öğretmenler, öğrencilere kolaylıkla ödev verebilir, verdikleri ödevi kontrol edebilir. Tüm bu işlemlerden, bildirim ile ilgili kişiler haberdar edilir.

Kaynakça:

Tugay ARAT-  Ömer BAKAN. UZAKTAN EĞİTİM VE UYGULAMALARI. Online Kaynak

Evren Erzen - Mustafa Ceylan. COVİD- 19 SALGINI VE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINDAKİ SORUNLAR. Online Kaynak

Diba B. Külekci

Diba B. Külekci

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Yedi yıldır editörlük yapmaktayım. Marka yönetimi, organik yükselme alanlarında uzmanlaştım.