Uzaktan Eğitim Çözümleri Nelerdir? Uzaktan Eğitimin Avantajları ve Dezavantajaları

Uzaktan eğitim, örgün eğitimin dijital şekilde devam etmesi anlamına gelmektedir. Ülkemizde, açık öğretim adı altında lisans düzeyinde uzun zamandır verilmektedir. 2020 itibariyle salgın nedeniyle tüm dünya ile birlikte ülkemiz de ilkokul, ortaokul, lise ve lisans düzeylerinde uzaktan eğitime geçmiştir.

Uzaktan eğitimin kanalları televizyon ve internettir. İnternetin yaygınlaşmadığı 2000 yıllarında uzaktan eğitim sadece televizyon üzerinden yapılmaktayken, bugünün şartlarında internet uzaktan eğitim için en etkili araç olmuştur.

Uzaktan Eğitim Çözümler Nelerdir?

Uzaktan eğitim, örgün eğitimin mümkün olmadığı durumlarda yapılan bir eğitim çeşididir. Amaç, eğitime uzun süre ara verildiğinde öğrencilerin eğitimden uzak kalmasını engellemektir.

Uzaktan eğitim, ülkemizde 2020 - 2021 eğitim öğretim dönemlerini kapsamaktadır. İnternet erişimi olanlar için online ders, internet erişimi olmayanlar için EBA TV adı altında, televizyon üzerinden eğitim - öğretime devam edilmektedir.

Uzaktan eğitimin en önemlisi getirisi eğitimin devamlılığını sağlamasıdır. Uzun süre yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı zamanlarda, öğrencinin eğitim hayatından kopması, uzaktan eğitim ile engellenmektedir.

Online eğitimin diğer getirisi, çocuk - veli - öğretmen dairesinde, teknolojiye daha hızlı adapte olmanın sağlanmasıdır. Özellikle yaş, ilgisizlik gibi nedenlerle teknolojiden uzaktan kalan bireyler, uzaktan eğitim sayesinde teknoloji ile iç içedir.

Uzaktan Eğitimin Özellikleri Nelerdir?

“Uzaktan eğitim, geleneksel öğrenme – öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda, eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir"  ( Kaynak 1, s.364)

Yukarıdaki tanımlamaya göre uzaktan eğitim fiziki mekan bağımsız, zaman sınırı olmayan, yaş gözetmeyen bir eğitim modelidir.  Bu eğitim modelinde, öğrenci bağımsız, öğretmen kullanacağı araçlar bakımından daha özgürdür.

Uzaktan eğitim, tüm bu faktörler göz önüne alındığında, şu özelliklere sahiptir:

 • Öğrenci bağımsız durumdadır.
 • Fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda, örgün eğitimden daha fazla avantaja sahiptir.
 • Ekonomiktir. Mekan, basım gibi sorumluluklar yoktur.
 • Öğretim materyalleri, uzaktan eğitimde, örgün eğitime göre daha çeşitlidir.
 • Teknoloji etkin kullanır.
 • Okula uzaklık, yol durumu gibi olumsuz etkenler eğitimi engellemez.
 • Ömür boyu eğitim, online kanallar ile mümkündür.
 • Eğitim teknolojilerinin gelişmesini sağlar.
 • Eğitmen, öğretmen, eleman, sınıf yetersizlikleri uzaktan eğitim ile telafi edilebilir.

Uzaktan eğitim, iyi bir alt yapı ile hayata geçirildiğinde, yukarıdaki özelliklerin hepsini sağlayabilmektedir.

Uzaktan Eğitimin Dezavantajları Nelerdir?

Uzaktan eğitim yılın her günü her saati eğitimin yapılabileceği bir platform sunar. Dezavantajlar, online eğitimin uygulanmasında ortaya çıkan sorunlardır. Genelde bu sorunlar, alt yapı yetersizliği, internet erişiminin kısıtlı olması gibi sorunlardır. Tüm bunlar göz önüne alınarak uzaktan eğitimin dezavantajları şunlardır:

 • Uzaktan eğitim, öğretimin yapılamadığı bir alandır. Bu bakımdan eğitim materyalleri buna göre güncellenmelidir.
 • Uzaktan eğitim, buna uygun araçlar ile yapılmalıdır. Süre sınırı olan, iş veya online başka bir amaç için kullanılan, eğitim için geliştirilmeyen teknolojiler uzaktan eğitimin başarısız olmasına neden olur.
 • Uzaktan eğitimin alt yapısı önceden hazırlanmış olmalıdır. Kablosuz bağlantıların sahaları arttırılmalı, internet erişimi bir sorun olmaktan çıkarılmalıdır. Aksi durumda uzaktan eğitim, fırsat eşitliği ilkesini gerçekleştiremez.
 • Adaptasyon sürecinin yetersiz olması
 • Uzaktan eğitimin devamlı olmaması, geçici bir süreç gibi lanse edilmesi ve bu nedenle eğitimin ciddiye alınmaması

Sonuç

Uzaktan eğitim, sadece ona göre geliştirilen araçlarla ile gerçekleştirilmesi gereken bir eğitim modelidir. Ayrıca geçici değil, hayat boyu öğrenme sunan, geleneksel eğitim ile birlikte değerlendirilmesi gereken bir sistemdir.

iOkul, uzaktan eğitim teknolojilerini hem veli hem de öğretmen için  basit, net şekilde sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla geliştirilen uzaktan eğitim modeli, öğrencinin etkin öğrenmesini kolaylaştırmaktadır.

KAYNAKÇA

Zeki Kaya. Uzaktan Eğitim. 1 Mayıs 2002, Pegem Yay. ANKARA. ISBN NO. 975 - 6802-82-0. Online Kaynak

Turgut Arat, Ömer Bakan. Uzaktan Eğitim Uygulamaları. Yıl 2011, Cilt 14 , Sayı 1-2, Sayfalar 363 - 374. Online Kaynak

Tankut  Aslantaş. Uzaktan Eğitim: Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye'de Bir Uygulama. Online Kaynak

Ekrem Demir. Uzaktan Eğitime Genel Bir Bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 39 Ocak 2014. Online Kaynak

Tüm çevrim içi kaynaklara erişim tarihi: 06.05.2020, 19.37

Diba B. Külekci

Diba B. Külekci

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Yedi yıldır editörlük yapmaktayım. Marka yönetimi, organik yükselme alanlarında uzmanlaştım.