Uzaktan Eğitim Döneminde Kullanılan Eğitim Teknolojileri

Teknolojinin gelişmesi, iletişim çeşitlerinin artması; eğitim araç ve gereçlerini de etkilemiş, değiştirmiş, geliştirmiştir. Uzaktan eğitim de bu değişim ve gelişimin eğitimdeki meyvesidir. Uzaktan eğitim, ülkemizde lisans eğitimi için televizyon ve internet üzerinden gerçekleştirilmekteydi. Son iki yıldır ise uzaktan eğitim, salgın nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bütün düzeylerde yapılmaktadır.…