Eğitim Teknolojileri Nelerdir?

Eğitim ve teknoloji, bugün ayrılmaz iki kavramdır. Bilgi çağının var olmasını sağlayan teknoloji, eğitimde de söz sahibidir. Bundan kısa bir süre önce teknoloji, eğitimde kullanılan araç ve gereçleri kapsarken bugün eğitim teknolojisi adından yepyeni bir alan söz konusudur. Öyle ki öğretim teknolojileri olmadan eğitim eksik kalacaktır.

Eğitim Teknolojisi Nedir?

Eğitim, uzun süreli planlanan insan davranışlarında olumlu yönde ve kasıtlı bir değişimi amaçlayan süreçtir. Teknoloji ise teknik bilim olarak nitelenebilir. Teknoloji, kuramsal bilgileri organize eder, tasarlar ve işletir. Bu şekilde insan hayatını kolaylaştırmayı hedefler.

Eğitim teknolojisi ya da öğretim teknolojisi nedir sorusunun cevabı ise bu iki tanımın birleşimde saklıdır. Eğitim teknolojisi, etkin bir öğrenme programındaki kuramların, araç ve gereçlerin planlanmasını, sistemli hale getirilmesini amaçlar. Bunu yaparken de eğitim ve öğretim süreçlerinin en iyi şekilde olmasını sağlar. Kuram ve uygulamanın birleştiği eğitim teknolojiler, bir disiplindir.

Eğitimde Teknoloji Nedir? Eğitimde Teknolojinin Rolü Nedir?

Eğitim teknolojilerinin temelinde öğretinin kalıcı olması vardır. Ayrıca eğitim teknolojileri sayesinde farklı eğitim türleri de ortaya çıkmıştır. Örneğin televizyon - internet gibi yayın araçları yaygın öğretim modelini güçlendirmektedir. Ancak eğitim teknolojileri bugün bilgisayar ile sınırlı değildir. Eğitim yazılımları da önemli bir yer tutmaktadır.

Teknoloji, yenikliklerin sürekli olduğu ve gelişimin çok hızlı olduğu bir disiplindir. Bu bakımdan eğitim alanındaki teknolojik gelişmeler de süreklidir. Özellikle eğitim teknolojilerinin yazılım kısmında bu geliştirici etkenler önemli bir yer tutmaktadır.

Geçmişten Günümüze Eğitim Alanında Yapılan Teknolojik Gelişmeler

Teknolojinin tanımı, hayatı kolaylaştırmak amacıyla uygun araç ve gereç üretmek ise sözlü eğitimden yazılı döneme geçilmesi de bir teknolojik gelişmedir. Örneğin Antik Yunan'da İslamiyet öncesi ve İslami dönemde Arap Yarımadası sözlü iletişime dayalı ve öğrenim de sözlü olarak olmaktaydı. Dinlemek ve ezberlemek aktarmanın yolu idi. Ancak yazının ve parşömenin yaygınlaşması ile sözlü öğrenme yazıya döküldü. M.Ö 5.yüzyılda Antik Yunan'da ciddi bir yazılı kaynak göze çarpmaktadır. M.Ö  12.yüzyılda aynı durum Hindistan için geçerli idi ve en önemlisi kara tahta kullanılarak ders anlatma geleneği yaygınlaşmıştır (Kaynak).

Tepegöz'ün icadı ve kullanılması eğitimde bir devrim sayılır. 1945'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri tarafından orduda kullanılan tepegöz, 50 ve 60'lı yıllarda eğitimde ve iş dünyasında kullanılmaya başlanmıştır.

Yayın yollarının çeşitlenmesi, radyo ve televizyonun eğitim amacıyla kullanılmasının yolunu açtı. 1969 yılında Açık Üniversite İngiltere'de kuruldu ve BBC işbirliği ile dersler radyo - televizyon aracılığıyla verilmeye başlandı. Ancak eğitimde radyonun kullanılmasını ilk kez 1919 yılında ABD gerçekleştirmiştir. Türkiye'de ise 1981 yılında televizyondan öğrenme modeli Anadolu Üniversitesi - TRT işbirliği ile gerçekleşmiştir.

Bilgisayar destekli eğitim, Türkiye'de 1984 - 1990 yılları arasında yaygınlaşmıştır. Okullara bilgisayar odaları kurulmuş, medya merkezleri oluşturulmuş ve en nihayetinde sınıflarda tepegözün yerini bilgisayarlar almaya başlamıştır. Bilgisayar, okullarda şu amaçlarla kullanılmaya başlandı:

 • Eğitsel oyunlar
 • Öğretim materyali oluşturma
 • Belge saklama ( CD, DVD, Taşınabilir bellek)
 • Bireysel öğrenme ( İnternetin yaygın olmadığı zamanlarda çeşitli CD'ler kullanılmaktaydı)

İnternet, bilgisayardan sonra geliştirildiği için eğitime de geç girmiştir. World Wide Web (Dünya Çapında Ağ) 1991 yılında çıktığında eğitim yönetim sistemleri de hızlı bir şekilde yaygınlaştı. Örneğin şu an kullanım açık öğretim ve uzaktan eğitim sistemleri bu sistemler sayesindedir.

Cep telefonları daha doğrusu mobil iletişim, eğitime yepyeni bir soluk getirmiştir. Özellikle internetin cep telefonlarına girmesi, sosyal medyanın yaygınlaşması, Youtube gibi video sitelerinin mobil uygulamalar çıkarması eğitimin sınıf dışında da devam etmesini sağlamıştır.

Okul Yönetim Sistemleri Bir Eğitim Teknolojisi midir?

Okul yönetim sistemleri ya da okul yönetim yazılımları bir eğitim teknolojisidir. Çünkü bu sistemler, okulun idaresini kolaylaştırır, öğrencinin öğretmen ile iletişimini kesintisiz hale gelir ve iOkul Okul Yönetim Yazılımında olduğu gibi uzaktan eğitim modülleri ile yaygın eğitimde etkin bir şekilde kullanılır. Teknoloji destekli öğretim denildiğinde akla ilk gelen iOkul Okul Yönetim Sistemleridir.

iOkul Okul Yönetim Sistemlerinin en önemli özelliği mobil uygulamadır. Mobil uygulama, çalışma ortamını genişletmekle kalmaz örgün eğitimin yetişemediği alanlara da erişir. Örneğin iOkul mesajlaşma sistemi sayesinde öğretmen - veli - öğrenci iletişimi hiç kopmaz.

iOkul okul yönetim yazılımları, modüller ile çalışmaktadır. Şu an iOkul bünyesinde, okul yönetimi ile ilgili şu modüller vardır:

 • Ödev Modülü
 • Uzaktan Eğitim Modülü
 • Ders Dağıtım Programı
 • Akıllı Tahta Kilit Sistemi
 • Yemek Listesi
 • Aferin Verme Modülü
 • Yoklama Modülü
 • Mesajlaşma Sistemi
 • Davranış Puanı Verebilme
 • (Öğretmen ile görüşmek için) Randevu Talebi

KAYNAKÇA

Türkiye’de Eğitim Teknolojileri Araştırmalarındaki Eğilimler: 2000-2009 Dönemi Makalelerinin İçerik Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri • Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) • Kış/Winter • 177-199 ( Online Kaynak)

İki Binli Yıllarda Türkiye’deki Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Gözlenen Eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 9 (2) • Bahar / Spring 2009 • 941-966 (Online Kaynak)

Türkiye'deki Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Güncel Eğilimler. Year 2008, Volume , Issue 19, 439 - 458, 01.02.2008 (Online Kaynak)

Eğitim Teknolojisi. Cevat Alkan (Online Kaynak)

Türkiye'de Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Teknoloji Kullanımı. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 15, OCAK - 2007 (Online Kaynak)

Diba B. Külekci

Diba B. Külekci

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Yedi yıldır editörlük yapmaktayım. Marka yönetimi, organik yükselme alanlarında uzmanlaştım.