Çocuğumu Anaokuluna Nasıl Alıştırırım?

Anaokulu, bir çocuğun okula ilk "merhaba"sıdır. Bu bakımdan da hem çocuk hem de ebeveyn için oldukça önemlidir. Bu önemin nedeni, anaokuluna alıştırılan ve anaokuluna severek giden çocukların, okul başarısının gitmeyenlere göre daha yüksek olmasıdır.

Çocuğun anaokulunu alışması için hem ebeveyne hem de öğretmene düşen sorumluluklar bulunur. Burada, iOkul gibi eğitim teknolojilerini kullanmak, çocuğun anaokuluna alışma sürecini olumlu yönde etkileyecektir. iOkul, çocuk ve eğitim odaklı bir uygulama olduğu için çocuğumu anaokuluna nasıl alıştırırım sorusunun cevaplarından bir tanesidir.

Okul Öncesi Eğitim Neden Önemli?

Anaokulu eğitimi, 57 - 68 aylıkta başlar ve bir eğitim  - öğretim dönemi devam eder. Bu yaşlar, çocuğun akranları ile sosyalleşmesi anlamına gelir. Anaokulu, bilgi aktarmaktan çok çocuğu topluma hazırlama, onun sosyal ilişkilerini geliştirme görevini üstlenmektedir. Bu nedenle anaokuluna giden çocuklar, gitmeyenlere kıyasla ilkokula daha kolay adapte olur, arkadaşlık ilişkilerini daha kolay geliştirir ( Kaynak )

Elbette anaokulunun sosyal görevleri yerine getirmesi, akademik anlamda başarısızlık anlamına gelmemektedir. Anaokulu çocuğunun okuma alışkanlığı kazanmasında olumlu bir etkiye sahiptir ( Kaynak )

Toparlarsak:

 • Anaokuluna giden çocuklar, gitmeyenlere kıyasla akademik hayata daha kolay alışıyor.
 • Anaokulu arkadaşlık gibi sosyal hayatın başlaması bakımından önemli
 • Çocuğun sosyal yönü anaokulunda gelişmeye başlıyor
 • Anaokuluna giden bir çocuk, kitap okuma alışkanlığını gitmeyenlere oranla daha hızlı kazanıyor.
 • Toplumsal kuralların öğrenildiği ilk yer anaokuludur.
 • Akran ilişkisi anaokulunda gerçekleşir.
 • Yemek yeme, uyuma saatleri, oyun gibi beceriler anaokulunda gelişir.
 • Çocuğun en kolay bilgi öğrendiği yerdir.
 • Anaokulunda öğrenilen bilgiler, ilkokul ve liseye oranla daha kalıcıdır.
 • Anaokulu, sorunsuz bir ilkokul demektir.
 • Çocuk, ebeveyn ve öğretmen ayrımına anaokulunda varır.

Çocuk Anaokuluna Nasıl Alışır?

Anaokuluna alışma süreci hem çocuk hem de ebeveyn için, doğru yollar izlenmezse oldukça zor olabilir. Bunu önlemek için eğitimciler, pedagoglar ve psikologlar şu adımları izlemeyi önermektedir:

Çocuğun kendisini terk edilmiş, baştan savılmış hissetmesinin önüne geçmek : Bu, Berlin Modeli adı verilen alıştırma süreci ile bertaraf edilebilir. Ama öncelikle şunu bilmek gerekir: Anaokuluna sadece çocuk değil ebeveyn de hazırlanmalıdır; hazır olmayan ebeveyn çocuğunu ikna edemez. Bu nedenle Berin Modeli, hem ebeveyn hem de çocuk için geçerlidir.

Berlin Modeli

Berin Modeli temel evre, sağlamlaştırma ve bitiş evresidir. Ortalama 10 günlük bir sürede, bu modele göre, çocuğun anaokuluna alışması, kendini evinde gibi güvende hissetmesi amaçlanır.

 1. Başlangıç

Temel evre de denilen bu aşamada amaç çocuğun terk edilmişlik hissi yaşamamasını sağlamaktadır. Bilindiği gibi çocuk, ebeveyne güvenilir. Bu bakımdan temel evre ilk üç günde ebeveyn ile çocuğun anaokuluna gitmesini kapsar. Toplam üç gün her gün bir saat artarak ebeveyn ile çocuğun anaokuluna gitmesi gerekir. İlk gün 1 saat, ikinci 2 saat ve üçüncü gün 3 saat, öğretmen - ebeveyn ve çocuk anaokulunda olur.

Burada amaç, çocuğun anaokulunu bir terk edilmişlik olarak görmemesidir. İlk gün, öğretmenin çocukla direkt ilişki kurması tavsiye edilmez. Peyder peyi, öğretmen çocuğa kendisini tanıtmalıdır.

2. Sağlamlaştırma

Burada 4 ila 6 günlük süre planlanır. Dördüncü günde, çocuk öğretmeni ile vakit geçirir. Öğretmen ona öğle yemeğini yedirebilir, oyun oynayabilir. Tüm bunlar olurken ebeveyn yine okuldadır ama çocuk ile iletişime çoğunlukla öğretmen geçer.

Bu evre, aynı zamanda ayrılmanın ilk evresidir. Ebeveyn, çocuğa yarım saat veda eder ve onu yakın bir yerden, çocuğun haberi olmadan izler. Burada iki tür çocuk bulunur:

 • Ebeveynin gidişinden rahatsız duymayanlar: Bu çocuklar, 6 gün içinde anaokuluna alışır.
 • Ebeveynin gidişinden rahatsız duyanlar: Bu çocuklar, eğer öğretmenin kendisini teselli etmesine izin vermiyorsa 2 - 3 haftalık alışma süreci yaşayabilirler. Burada, anne söz verdiği üzere yarım saatten önce gelmemelidir.

Dördüncü günde yarım saat olan süre, beşinci günde bir saat, altıncı günde iki - üç saat olur. Ama burada ebeveynin eve gitmesi ya da okuldan uzaklaşması tavsiye edilmez. Okul bahçesinde, başka bir odada; kısaca gerektiği taktirde ve öğretmen izni ile çocukla ebeveynin buluşacağı bir mesafe olmalıdır.

3. Bitiş

Burada, çocuğun anaokulunda ebeveyn olmadan kalması amaçlanır. Çocuk, ebeveynini arayabilir ama en önemli nokta, çocuğun öğretmeninin onu teselli etmesine izin vermesidir.

iOkul Eğitim Teknolojileri Sizler için Neler Yapabilir?

Teknolojinin en önemli etkisi, iletişimi güçlendirmektedir. iOkul Anaokulu Modülü, ebeveyn - çocuk - öğretmen arasındaki iletişimi hızlı, kolay ve özel bir hale getirmiştir. iOkul anaokulu modülü, şu özelliklere sahiptir:

 • iOkul Anaokulu modülü sayesinde ebeveyn, öğrencinin bugün okulda nasıl olduğunu hemen öğrenebilir.
 • iOkul Anaokulu modülü sayesinde öğretmen ebeveynlere hemen ulaşabilir.
 • iOkul Anaokulu modülü sayesinde ebeveyn ve öğretmen şahsi numaralarını vermeden iletişime geçebilir.
 • Anaokulu, çocuğun toplumsal kurallara uyum sağlayacağı bir yer olması açısından, öğretmen çocuğu evde yapması gerekenleri "Sorumluluklarım" adı altında gönderir.
 • Günlük beslenme planı, çocuğun iştah durumu iOkul üzerinden, gerçek zamanlı olarak ebeveyne aktarılır.
 • Tüm bunlar, mobil uygulama üzerinden, ek ücret talep edilmeksizin yapılabilir.

iOkul Anaokulu modülü hakkında daha ayrıntılı bilgi için "Anaokulları için Mobil Uygulamanın Önemi" adlı içeriğe göz atabilirsiniz.

Kaynakça

Esra ASLAN, Ebru AKTAN, Işık KAMARAJ. ANAOKULU EĞİTİMİNİN YARATICILIK VE YARATICI PROBLEM-ÇÖZME BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Online Erişim

Tolga ÇAKMAK, Bülent YILMAZ. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okuma Alışkanlığına Hazırlık Durumları Üzerine Bir Araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu Örneği. Online Erişim

Davranış Bilimler Enstitüsü - Berlin Modeli Hakkında Online Erişim

Diba B. Külekci

Diba B. Külekci

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Yedi yıldır editörlük yapmaktayım. Marka yönetimi, organik yükselme alanlarında uzmanlaştım.