Ödev Vermek Yasak mı? 2021 Yılı Ölçme Araçları Neler?

Ödev verme, özellikle resmi tatil ve yaz tatillerinde ödev vermek, eğitim camiasına sıkça tartışılan bir konudur. Resmi tatillerde, yarı yıl ve yaz tatillerinde ölçme ve değerlendirme amacıyla ödev verilmemesi,  sıkça gündeme gelmiştir. Nihayet Mili Eğitim Bakanlığı 2 Eylül 2020 tarihli yönetmelik değişiminde, "Ödev vermek yasak mı" konusuna açıklık getirmiştir.

Ödev vermek yasak mı 2021 yılı için de güncellenmiş bir sorudur. Çünkü 2019'dan bu yana uzaktan eğitim hayatımıza girmiş ve ölçme araçları değişmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 2 Eylül 2020 Çarşamba 31232 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklik sonucunda, 2021 yılında da geçerli olmak üzere, resmi tatillerde  puanlama amacıyla  ödev vermeyi yasaklanmıştır. İlgili madde şu şekildedir:

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Öğrencilere, resmî tatil günlerinde puanla değerlendirilecek şekilde ödev verilmez.” (Kaynak)

Puanlama Amacıyla Ödev Verilmemesi Ödev Vermek Yasak Anlamına Gelmez

Ödev vermek yasaklanmış bir eylem değildir. İlgili MEB mevzuatında, ödev ile ilgili kısıtlama sadece resmi tatil günlerini kapsamaktadır. Ayrıca, ödev verilemez diye anlaşılmamalıdır. Öğrenciye ödev verilebilir ancak verilen ödev not vermek amacıyla kullanılamaz.

Ödev vermek, eğitimin vazgeçilemez bir parçasıdır. Bu durumun en önemli nedeni, eğitimin evde de devam eden bir süreç olmasıdır. Okullarda sınırlı vakit geçiren öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri evlerinde yeniden gözden geçirmeleri, bir sonraki güne hazırlık yapmaları ancak ev ödevleri ile mümkündür. Burada tartışılması gereken konu ev ödevi vermek değil, ödevin içeriğidir.

Ödevler Sınav Gibi Değerlendirilebilir mi?

Uzaktan eğitim ile birlikte, ödevlerin sınav notu yerine geçip geçmeyeceği merak konusu oldu. Bazı üniversiteler vize sınavlarından not vermek için ödev - proje yöntemini kullanmıştı. Bazı üniversiteler, çevrim içi sınav, kısa sınavlar ile ölçme değerlendirme yapmıştı. İlk ve ortaöğretim düzeylerinde ise tüm kararlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın çizdiği rotaya göre verildi. Ancak, uzaktan eğitim döneminde yaşanan ikilikler bir daha yaşanmasın diye mevzuatta bir değişikliğe gidildi.

Milli Eğitim Mevzuatlarına göre ölçme değerlendirme kapsamları yazılı ve sözlü sınavlardır. Ancak burada da bir kapsam genişlemesi söz konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2 Eylül 2020 Çarşamba 31232 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklik, yazılı ve uygulamalı sınavlarla birlikte e-sınavları ve performans çalışmaları ile ürün / e-portfolyo dosyaların ölçme araçları içine alması oldu.

Mevzuatın ilgili maddesi şu şekilde:

MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (r) ve (kk) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ğğ), (hh) ve (ıı) bentlerinde yer alan “proje uygulayan eğitim kurumları” ibareleri “proje okulları” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“r) Ölçme araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri ve kazanımlarının ölçülmesinde başvurulacak yazılı ve uygulamalı sınavlar ve/veya e-sınavlar ile performans çalışması, proje, ürün veya e-portfolyo dosyasını,” (Kaynak)

Elbette bu değişiklik, 2014 yılında yapılan "Performans ödevi kaldırıldı" maddesinin değiştiği anlamına gelmektedir.

Lisede Performans Ödevleri Kaldırıldı mı?

Uzaktan eğitim sürecine öğrencilere proje ve performans ödevi veriliyordu. Proje ve performans ödevleri zümre toplantısında alınan kararlar doğrultusunda e-proje / e-performans olarak çevrim içi şekilde verilip yine online şekilde teslim alınmaktaydı.

2020 yılında yapılan değişime göre bu tür performans ve proje ödevlerinin online şekilde verilmesi ölçme araçlarında değerlendirilebilecek. Uzaktan eğitim için alınan bu kararın, uzun süre daha devam edeceği, saklama konusunda daha sağlıklı bir yöntem olduğu için öğretmenlerin bu uygulamadan memnun olduğu yapılan uzman yorumları arasında yer alıyor.

iOkul Üzerinden e-Ödev Verebilirsiniz

iOkul Okul Yönetim Yazılımı, ödev vermeyi dijital hale taşıyan bir modül geliştirmiştir. Buna göre öğretmen:

  • Sınıfa ödev verebilir.
  • Ödevin teslim tarihini ve saatini belirleyebilir.
  • Materyalleri PNG, JPG ya da PDF formatında ödeve iliştirebilir.

Öğretmen, ödev verdikten sonra, ilgili öğrencilere bildirim gönderilir. Öğrenciler ve veliler, ana ekranda bulunan "ödev" kısmına dokunduğunda ödev hakkında tüm bilgilere ulaşır

Öğrenci ödevi yaptığı zaman "Ödev Durumu" "YAPTINIZ" şeklinde güncellenir. Eğer ödev öğretmen tarafından henüz kontrol edilmedi ise öğrenci hesabındaki ödev durumu "KONTROL EDİLMEDİ" şeklindedir.

İdareciler, bu süreci kendi hesaplarından takip edebilirler. Ödev verilen sınıf, ödevi veren öğretmen ve ödevin kontrol durumu yönetici hesaplarındaki "ÖDEV" modülünden kontrol edilebilir.

iOkul Üzerinden Öğretmen Ödevleri Nasıl Kontrol Eder?

iOkul okul yönetim sisteminden  ödevler, öğretmen tarafından kolayca kontrol edilebilir ve ödevin yapılıp yapılmadığı veli ve öğrenciye mobil bildirim yolu ile aktarılır.

Ödev kontrolü, öğretmen hesabından bulunan Ödev modülünden yapılır. Ödev modülüne giriş yapıldığında verilen sınıf ödevleri görüntülenir. Kontrol edilmek istenen ödev seçilir ve "Ödevi Kontrol Et" seçeneğine dokunulur. Çıkan sınıf listesinde ödev yapan ve yapmayan öğrenciler seçilip "Kaydet" kısmına dokunulur. Ödevlerin sonuçları, öğrenci ve veliye bildirim yolu ile açıklanır.

iOkul panelinden ödev oluşturmak için buraya tıklayıp kolayca ödev oluşturabilirsiniz.

Diba B. Külekci

Diba B. Külekci

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Yedi yıldır editörlük yapmaktayım. Marka yönetimi, organik yükselme alanlarında uzmanlaştım.