Akıllı Tahta Kilit Sistemi Nedir?

Akıllı tahta, klasik eğitim aracından birisi olan tahtanın bilgisayar teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş halidir. Etkileşimli tahta olarak da bilinen akıllı tahtalarda video izleme, belge, resim ya da fotoğraf görüntüleme gibi aksiyonlar bulunur. Pek çok çeşidi olan akıllı tahtalar, okullarımızda  2000 yılından itibaren kullanılmaya başlanmış ve kısa sürede yaygınlaşmıştır.

Akıllı Tahta Nedir?

İnteraktif eğitime geçişin en önemli aşaması olan akıllı tahtalar, üzerinde çizim oluşturmaya, halihazırdaki bir resim ya da fotoğraf üzerinde değişiklikler yapmaya elverişlidir. Ayrıca okulun bilgi sistemine entegre olabilir.

Akıllı tahta çeşitleri, teknolojik gelişmelere paralel olarak artmıştır ve artmaya da devam etmektedir. Şu an akıllı tahtalar kalemli modeller, rezistif yüzeyli sistemler, kapasitif yüzeyli sistemler, kızılötesi sistemler ve kameralı sistemler olarak beş modele ayrılmaktadır.

Akıllı Tahtaların Eğitim ve Öğretimde Yeri

Akıllı tahta sistemleri bilgiyi sunmayı kolaylaştırmakta, medya çeşitliliğini arttırıp öğrenme sürecini etkili hale getirmektedir. Tepegöz, radyo, televizyon, DVD - video sistemlerini tek bir çatıda toplayan akıllı tahtalar, şu özellikleri ile öne çıkmaktadır:

 • Zaman Kazandırır.
 • Medya türlerinin birlikte kullanılmasına olanak sağlar.
 • Öğrenci ve öğretmenler akıllı tahta sistemini rahatlıkla kullanır.
 • Öğrencinin öğrenme sürecini kısaltır ve daha etkili öğrenme sağlar.
 • Çalışma alanı limitsizdir.

İnternet bağlantısı olan akıllı tahtalar,  internete bağlı teknik hatalar yüzünden genel olarak USB üzerinden veri aktarılarak çalıştırılmaktadır. Ancak her iki durumda da eğitim materyallerinin çeşitlenmesine katkı sağlamaktadır.

iOkul’un Akıllı Tahtaya Getirdiği Yenilikler

Eğitim teknolojisi geliştirirken odak nokta öğrenci ve onun öğrenme sürecidir ama bunun yanında iyi bir eğitim teknolojisi şu olanakları sağlamalıdır:

 • Okul içi ve dışında iyi, kesilmez bir iletişim ağı kurmak
 • Planlamada idarî personele kolaylık sağlamak
 • Öğrenciyi okul içi ve okul dışında takip edebilmek
 • Veli, öğrenci, öğretmen kanalını canlı ve her zaman ulaşılabilir tutmak
 • Okula ait teknolojik ürünlerin entegrasyonunu sağlamak

iOkul, tüm bu sayılanları yapmakta ayrıca akıllı tahta kilit sistemi ile bu cihazların uzun ömürlü olmasına imkan vermektedir.

 • Uzaktan Kontrol : iOkul sistemine bağlı akıllı tahtalar öğretmen ve idarî personel tarafından uzaktan kontrol edilebilir. Öğretmen ya da idarî personel yemek molalarında, teneffüslerde akıllı tahtaların öğrenciler tarafından kullanılmasını engelleyebilir. Kilit sistemi adı verilen bu özellik sayesinde idarî personel sınıfa gitmeden akıllı tahtayı kullanıma kapatabilir, sınıf sınıf gezmeden diğer akıllı tahtaların durumunu panelinden görebilir.
Akıllı Tahta Kilit Sistemi Paneli
 • Duyuru Yapabilme : iOkul akıllı tahta teknolojisi sayesinde idarî personel akıllı tahtalardan duyuru yayınlayabilir. Ders esnasında yayınlanan duyurular direkt akıllı tahtalarda görülür.

 • İnternetsiz Kullanım: iOkul, internete ihtiyaç duymadan okul içinde iletişim kurabilecek bir sistem kurmaktadır. Bu şekilde internetin yavaş olması, internet hattının düşmesi gibi durumlar ders akışını, duyuruları etkilememektedir.

Yeni nesil eğitim teknolojilerinden olan iOkul, eğitim ve öğretime katkı sağlamak amacıyla hareket etmekte, aynı zamanda okul yönetimini kolaylaştırmaktadır. Akıllı tahta kilit sistemi, bu çalışma ve çabanın bir ürünüdür.

Diba B. Külekci

Diba B. Külekci

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Yedi yıldır editörlük yapmaktayım. Marka yönetimi, organik yükselme alanlarında uzmanlaştım.